top of page

מועדוני קוראים

‎⁨תמונה מועדון ⁩.jpg

במפגשי מועדון הקוראים  נעסוק בספרות על היבטיה השונים: התבוננות ספרותית, אמנותית, פסיכולוגית, תרבותית, מגדרית

נקרא ביחד מז'אנרים שונים: סיפור קצר, נובלה, רומן, רומן גרפי, שיר, פואמה ורומנים

הטקסטים הספרותיים יקראו בבית, בקריאה אישית (הטקסטים נשלחים במייל כשבועיים לפני המפגש, למעט רומנים

.(ארוכים

הקריאה השנייה תהיה קריאה קבוצתית, שיחה שבה כל קורא יספר את הטקסט שלו, ידבר על המפגש שלו עם הטקסט- כיצד הטקסט נגע בו, אילו משפטים בחר לסמן בטקסט, מה עורר את סקרנותם במהלך הקריאה

במהלך השיחה המשתתפים יגלו פרשנויות חדשות לטקסט באמצעות השיחה בין המשתתפים והארת הטקסט על ידי המנחה

נהפוך את הקריאה בטקסט לקריאה פעילה, לקריאה יוצרת, בוראת, קריאה שבוראת  את הטקסט כל פעם מחדש

המפגש יאפשר לקוראים לדבר את עצמם דרך הטקסט, לצאת למסע אישי בעקבות הטקסט ובמהלכו, לאמץ את הטקסט לעולמם האישי לצד הבנת אמצעים ספרותיים- אמנותיים

נקרא טקסטים מאת : מופאסן, או. הנרי, יעקב שבתאי, עמוס עוז, עמליה כהנא- כרמון, קלראיס ליספקטור, סטפן צוויג, אלזה מורנטה, נטליה גינזבורג, מרסה רודורדה ועוד

אילת סיפור2.jpg
אילת סיפור.jpg
bottom of page